Σχέδια Κινήτρων
Ανακοίνωση: Η πύλη υποβολής αιτήσεων βρίσκεται σε λειτουργία και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την Παρασκευή 30/09/2022, 23.59.
 
 
Please, click here to download an English translation of the form's content, to help you with filling-in the appropriate information.

 


 

Σήμα τροχαίας ποδηλατόδρομου    Σχέδιο κινήτρων για αγορά ποδηλάτου (πόλης, ορεινής ή δρόμου) για την περίοδο 2021 – 2023    Υποβολή

 

 

Σήμα τροχαίας ποδηλατόδρομου    Σχέδιο κινήτρων για αγορά ποδηλάτου ΑμεΑ για την περίοδο 2021 – 2023    Υποβολή